Toekomst TV Nieuwe Sloot

12 maart 2021


Ontwikkeling locatie Nieuwe Sloot 
In de nieuwsbrief van januari lieten we weten dat de gemeente werkt aan een plan voor de hele locatie Nieuwe Sloot. Door ruimte te maken voor woningen, kan de gemeente het geld terugverdienen dat ze voor Nieuwe Sloot hebben moeten betalen. ((In dit plan is genoeg ruimte om te blijven tennissen!)) Inmiddels heeft de gemeente een eerste plan, bestaande uit twee fasen, ontwikkeld. A.s. donderdag 11 maart wordt de raad hierover geïnformeerd en vervolgens zal de gemeente met bewoners in overleg gaan over deze eerste fase.

Voor fase 2 treedt gemeente in overleg met bestuur TV Nieuwe Sloot om consensus te bereiken over ligging en aantal banen als in kavelpaspoort; uitwerking uitgangspunten eigenaarschap banen; uitwerking uitgangspunten huurrelatie gemeente/TV Nieuwe Sloot; wensen en eisen t.a.v. de bouw; mogelijkheden duurzame opties in plan; financieĢˆle consequenties; sociale consequenties

Op de website van de Gemeente Alphen aan den Rijn vind je meer informatie over de informatiemarkt en kun je de raadscommissievergadering live volgen en terugkijken.

  • Betrokkenheid - De gemeente betrekt TV Nieuwe Sloot in deze planontwikkeling. In september heeft TVNS een ambitiedocument gepresenteerd dat als uitgangspunt dient in de onderhandelingen met de gemeente, maar ook bij de plantontwikkeling van het nieuwe plan. We verwachten dat in de eerst helft van 2021 dit plan concrete vormen krijgt en we dit ook met jullie kunnen delen.
  • Aan de tekentafel - Wanneer het plan definitief is, kunnen we als vereniging ook aan de slag. Wij zullen namelijk een grote rol spelen in de keuzes voor banen, tot de inrichting van ons clubhuis. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi vooruitzicht.

 

Informatieavond vereniging 
Op dinsdag 23 maart om 20.00 uur organiseren we een online informatieavond voor onze vereniging. Daarin vertellen we je in grote lijnen wat de plannen zijn en is er vooral de mogelijkheid om jouw vragen te stellen. De link voor de bijeenkomst ontvang je op de dag van de informatieavond. 

Presentatie informatiemarkt herontwikkeling Nieuwe Sloot (1).pdf

Nieuwscategorieën