De tennisvereniging

De vereniging telt ongeveer 700 leden tussen de 6 en 80+. De jeugdcommissie, de technische commissie en de activiteitencommissie zorgen voor een gevarieerd programma verspreid over het seizoen.