Bestuur en Commissies

Samenstelling bestuur 

Functie   Naam Emailadres
Voorzitter Willy Spanjer

[email protected]

Secretaris Claudia van Rijn

[email protected]

Penningmeester   Iris Haverkamp

[email protected]

 

Commissies 

Functie   Namen commissieleden E-mailadres
Jeugdcommissie   

Ferry van Leeuwen

[email protected]
Technische wedstrijdcommissie Arjan Klaver
Niels Lodder
[email protected] 
Activiteitencommissie

Gera Snaterse
Jeanette Jungschläger
Jaap Snaterse
Koen van Hout
Daniëlle Dekker
[email protected]
Toernooicommissie (ook clubkampioenschappen)

 

 

 

Koen van Hout
Yohanna Fernandez
Nigel Eagles
Manon Eagles
Joke Weissenburger
Yvette de Hoop
Iris Haverkamp
Timo de Hoop
Arjan Klaver
[email protected]
Rolstoeltennis Mirjam Soeterbroek [email protected]
Parkonderhoud en beheer

 

Jaap Snaterse
Rijk Salentijn
Jack Ramakers
Dick Stapper
Marianne Stapper
Wim Bloemzaad
Joop de Vries
Peter van Tilburg
Luc Warmolts
[email protected]
Ledenadministratie

Gera Snaterse

 

[email protected]

 

Stichting Sponsoring TV Nieuwe Sloot   Marco de Jong
René van der Werff
vacant
[email protected]
Communicatie en PR

Mirjam Soeterbroek
Mieke Samsom
[email protected]

Tip voor leden: Wil je een commissielid bellen? Zoek het telefoonnummer dan op in de KNLTB-clubapp! Kies voor: Club - Info - Ledenlijst.

 

 

 

 

Statuten - Op grond van de wet moeten de grondregels van een vereniging worden vastgelegd in statuten. Zo vind je in de statuten bijvoorbeeld terug wat het doel is van de vereniging, wat de wijze van benoeming van bestuurders is en hoe de algemene vergadering bijeen moet worden geroepen. De bepalingen in de statuten zijn bindend voor alle leden en organen van de vereniging.

Huishoudelijk reglement - Regels over de dagelijkse gang van zaken (meer praktische zaken) kunnen beter worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Beleidsplan - Tijdens de ALV van 2018 heeft het bestuur een beleidsplan gepresenteerd met daarin de plannen voor de vereniging. Het plan kan gezien worden als uitgangspunt, maar is een ‘levend document’ en kan dus veranderen als gevolg van nieuwe inzichten.

Ambitiedocument - Sinds de gemeente Alphen aan den Rijn in april 2020 het racketcentrum met buitenbanen heeft overgekocht, werken we toe naar een nieuw tennispark. De ambities van onze vereniging hebben we vertaald in dit ambitiedocument om onze visie onder andere aan de gemeente kenbaar te maken.

beleidsplan tv nieuwe sloot januari 2018.pdf Huishoudelijk reglement TV Nieuwe Sloot, vastgesteld 21-1-2017.pdf Wij hebben toekomst_AmbitiedocumentTVNieuweSloot_sept2020.pdf Statuten-TVNS-2015-definitief.pdf