Tijdlijn - Belangrijke data rondom de ontwikkelingen SAT

13 november 2019


14 November 20.00 - Raads- en Commissievergadering

Op 7 november is de raad tijdens de informatiemarkt geïnformeerd over de (financiële) oplossingsrichtingen voor de problemen van de Stichting Alphens Tennispark. Naast het historisch perspectief zijn op basis van de thema’s financieel/juridisch/organisatorisch, toekomst racketsport, en ruimtelijke varianten de oplossingsmogelijkheden benoemd. Aan de raad wordt gevraagd om een keuze te maken uit de gepresenteerde varianten, zodat het college kan komen tot een voorkeursvariant om verder te optimaliseren.

Dit is een openbare bijeenkomst, en je bent van harte welkom om deze bij te wonen. Als bestuur zullen we inspreken namens onze vereniging. Dit zal naar verwachting omstreeks 22.00 uur plaatsvinden.

 

30 November 15.00 - ALV

Voor de voorbereiding van de raadsvergadering op 12 december, zal het college een voorstel schrijven. Dit voorstel zal uiterlijk 28 november openbaar gemaakt worden en willen we graag met iedereen bespreken tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Als bestuur roepen we alle leden op om te komen! We bepalen graag samen met jullie of we het eens zijn met het voorstel van het college (gemeente).

 

12 December 20.00 - Raadsvergadering

De raad neemt op 12 december een definitief besluit over de variant die verder wordt geoptimaliseerd en uitgewerkt in overeenkomsten met betrokken partijen (waaronder onze tennisvereniging).

Dit is een openbare bijeenkomst, en je bent van harte welkom om deze bij te wonen.

 

Dec-Feb - Programma van Eisen

Voor de verdere uitwerking van scenario's is het belangrijk om als vereniging goed te weten wat onze wensen en eisen zijn. Een eigen clubhuis? Zelf de ledeadministratie doen? Willen we op gravel spelen of kiezen we voor een baansoort die onderhoudsvriendelijer is? Deze mogelijkheden en keuzes zullen we met elkaar moeten maken.

 

Maart - Toekomstplan TV Nieuwe Sloot

In maart verwachten we dat met de extra tijd en ons opgestelde programma van eisen een plan gemaakt kan worden voor het totale plaatje (racketcentrum en verenigingen).

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen