Uitbreiding openstelling binnenbanen.

06 november 2023


Na goed overleg tussen Participe(barbeheer) en TVNS is afgesproken om de binnenbanen 4, 5 en 6 dagelijks vanaf 09:00 uur voor reservering open te stellen. Het personeel van Participe is in principe om 10:00 uur aanwezig . Toegang voor 10:00 uur tot het sportcentrum Nieuwe Sloot kan alleen via de toegang tussen de buitenbanen 6 en 1 (tussen stilteruimte en kantoorruimte). Dit betekent dat iedere huurder om 09:00uur zelf de lichten aan moet zetten van de gehuurde binnenbaan.

Hiervoor is een instructie gemaakt die achter de bar, tegenover het kantoortje ligt.

Het bestuur van TVNS gaat er van uit dat deze afspraak in goed vertrouwen met alle tennissers wordt uitgevoerd.

Ter herinnering:

- verlichting blijft uit voor de banen die niet bespeeld worden

- banen weer netjes achterlaten

- gravelschoenen vooraf schoonmaken

-banen kunnen max 90 minuten worden gehuurd bij een bezetting van 4 personen per baan

- op- of aanmerkingen graag melden via email: [email protected]

Nieuwscategorieën


Reacties

Peter van Tilburg 07-11-2023 12:56

Ik heb al gereageerd via de mail dat wij graag een binnenbaan willen huren voor anderhalf uur dat kunnen wij niet alleen maar voor een uur, zouden graag zien dat wij ook op de reserverings dit van toepassing wordt

Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen